Dining Table

$56.00

SKU: DT6G#001
x x cm

130(+30)cm x 80cm x 75cm